Vyšetření, léčba a prevence plicních nemocí.

Podrobné funkční a rentgenové vyšetření plic a měření hladiny kyslíku v krvi.

Poradna pro odvykání kouření.

Dechový test FeNO k odhalení a hodnocení zánětu dýchacích cest.

Diagnostika spánkových poruch – syndromu obstrukční spánkové apnoe.

Aktivně se účastníme programu časného záchytu karcinomu plic viz https://www.prevenceproplice.cz/