Vyšetření, léčba a prevence plicních nemocí.
Podrobné funkční a rentgenové vyšetření plic a měření hladiny kyslíku v krvi.
Poradna pro odvykání kouření.
Dechový test FeNO k odhalení a hodnocení zánětu dýchacích cest.
Diagnostika spánkových poruch – syndromu obstrukční spánkové apnoe.
Aktivně se účastníme programu včasného záchytu karcinomu plic viz https://www.prevenceproplice.cz/