Nový pacient

Přijímáme nové pacienty. Není nezbytné lékařské doporučení.

  • K prvnímu vyšetření je vhodné si přinést zprávy od odborných lékařů, zejména kardiologa, internisty, alergologa, gastroenterologa, případně zprávy z nemocnice.
  • V případě odesílajícího lékaře vypisujícího žádanku prosíme i o zprávu nebo výpis z dokumentace.
  • Nové pacienty žádáme, aby přinesli seznam dlouhodobě užívaných léků, případně i seznam diagnóz.

Objednávání

Je možné následujícími způsoby:

  • Telefonicky: na čísle 722 706 107. Pokud sestra nezvedá telefon, věnuje se vyšetření pacienta.
  • E-mailem: plicni@centrum.cz
  • Receptu na léky: přednostně e-mailem
  • Kontrola či její rušení: přednostně e-mailem, případně SMS

Upozornění

Dočasně nefunguje rentgenové oddělení, proto doporučujeme před první návštěvou u nás provést rentgenové vyšetření plic v jiném zařízení a přinést lékařský popis rentgenu.

Zdravotní pojišťovny

Péči hradí tyto pojišťovny: VZP – 111, OZP – 207, VoZP – 201, ČPZP – 205, ZPMVČR – 211